Polska  małopolskie  
Portal
Piatek - 1 lipca 2022 Bogusza, Haliny, Mariana      "Radość przeżywa się tylko w tedy, gdy sprawia się ją innym". Karl Barth
 Wyszukiwarka


Szukaj wg branz
Dodaj wpis
 Przetargi
Przetargi aktualne:
Nie znaleziono żadnych przetargów.

Przetargi zakonczone:
Remont dachu zabytkowego kościoła parafialnego p.w. św. Andrzeja Apostoła w Słopnicach Dolnych (2008-10-07)
Budowa boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 - Gmina Kamienica (2008-07-03)
Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Laskowa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych (2008-05-06)
Remont budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ujanowicach (2008-04-23)
Rozbudowa budynku Samorządowego Przedszkola w Laskowej (2008-04-17)
Przebudowa dróg w Osiedlu k/Agronomówki w miejscowości Laskowa (2008-04-10)
Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Laskowa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych (2008-04-10)
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej (2008-03-18)
DOSTAWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH DO TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZASADNEM , SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W SZCZAWIE, REMIZY OSP W ZASADNEM (2008-03-18)
Wykonywanie usług w zakresie wywozu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z terenu Gminy Jodłownik. (2008-02-19)
usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie 2008 roku. (2007-12-21)
Wykonywanie usług w zakresie wywozu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z terenu Gminy Jodłownik. (2007-12-20)
Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie 2007/2008 roku. (2007-11-20)
Przebudowa drogi Sołtyse (2007-11-14)
<b>Opracowanie projektu techniczno wykonawczego sieci wodociągowej dla gminy Słopnice</b> (2007-10-22)
Dostawa używanego średniego samochodu pożarniczego dla jednostki ochrony przeciwpożarowej, tj. Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasnem-Lasocicach z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej. (2007-10-15)
Kompleksowe zimowe utrzymanie drogi gminnej Laskowa - Rozpite w sezonie zimowym 2007/2008 (2007-10-09)
Kompleksowe zimowe utrzymanie drogi gminnej Kamionka Mała-Rozdziele (Nagórze) w sezonie zimowym 2007/2008 (2007-10-09)
Kompleksowe zimowe utrzymanie drogi gminnej Laskowa-Rozdziele (Lipniczka) w sezonie zimowym 2007/2008 (2007-10-09)
Kompleksowe zimowe utrzymanie drogi gminnej Jaworzna-Mordarka w sezonie zimowym 2007/2008 (2007-10-09)
Kompleksowe zimowe utrzymanie drogi gminnej Krosna-Żmiąca-Strzeszyce w sezonie zimowym 2007/2008 (2007-10-09)
Odbudowa drogi Odrończa w miejscowości Laskowa (2007-10-12)
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W GMINIE SŁOPNICE (2007-09-27)
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 754.747 zł. (2007-09-06)
Przebudowa drogi rolniczej Krawcówka - Ptaszkówka w miejscowości Laskowa (2007-09-06)
Odbudowa drogi Kubankówka w miejscowości Żmiąca (2007-08-16)
Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Jodłownik w roku szkolnym 2007/2008. (2007-07-27)
Opracowanie koncepcji architektoniczno - użytkowej zagospodarowania działek ew. nr 271 i 272 położonych w miejscowości Strzeszyce (2007-10-31)
Opracowanie koncepcji architektoniczno- użytkowej zagospodarowania działki ew. nr 728 położonej w miejscowości Laskowa (2007-10-31)
Opracowanie koncepcji architektoniczno - użytkowej zagospodarowania działek ew. nr 816 i 819 położonych w miejscowości Laskowa (2007-10-31)
DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ (2007-06-29)
Adaptacja i doposażenie pomieszczeń z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Sz.P. w Kamionce Małej (2007-07-11)
Stabilizacja osuwisk wraz z likwidacją skutków w infrastrukturze drogowej na terenie gminy Laskowa w miejscowościach Laskowa, Kamionka Mała, Krosna, Sechna i Żmiąca - II etap (2007-07-09)
Stabilizacja osuwiska i odbudowa drogi w Szyku&#8211; Karta Dokumentacyjna Osuwisk KDO 1 i 2 &#8211; (12/07/042/1). (2007-07-04)
Remont dróg gminnych w Słopnicach (2007-07-03)
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W SŁOPNICACH IV ETAP (2007-06-29)
Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu uczniów do Zespołu Szkół w Laskowej i Ujanowicach (2007-06-04)
Adaptacja i doposażenie pomieszczeń z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Sz.P.w Kamionce Małej (2007-05-21)
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2 620 000 złotych na sfinanso-wanie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach Gminy. (2007-05-22)
Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej (2007-05-29)
Odbudowa drogi "Kromolin" w miejscowości Sechna (2007-05-09)
Odbudowa drogi "Chałupiska k/Augustyna w miejscowości Jaworzna (2007-05-09)
Odbudowa drogi "Do Górnej Załpy k. Matląga od mostu" w miejscowości Laskowa (2007-05-09)
WYKONANIE REMONTU DRÓG GMINYYCH W SŁOPNICACH (2007-04-12)
Budowa mostu do osiedla "Pod Micyną" w Ujanowicach (2007-04-19)
Zakup i dostawa używanego samochodu specjalnego pożarniczego dla OSP Janowice. (2007-04-03)
Administrowanie, bieżące utrzymanie i eksploatacja wodociągu wiejskiego "Ujanowice - Kobyłczyna" (2007-03-30)
Remont dróg osiedlowych w Gminie Łukowica, we wsi Roztoka (2007-03-22)
Remont dróg osiedlowych w Gminie Łukowica, we wsi PRZYSZOWA (2007-03-22)
Remont dróg osiedlowych w Gminie Łukowica, we wsiach: JADAMWOLA,ŚWIDNIK, OWIECZKA (2007-03-22)
Remont dróg osiedlowych w Gminie Łukowica, we wsiach: ŁUKOWICA,STRONIE (2007-03-22)
Remont dróg osiedlowych w Gminie Łukowica, we wsi JASTRZĘBIE (2007-03-22)
Remont dróg osiedlowych w Gminie Łukowica, we wsi MŁYŃCZYSKA (2007-03-22)
Remont dróg gminnych w Gminie Łukowica: Młyńczyska-Roztoka ;Na Jeżową Wodę, Przyszowa Pod Kaninę k/Wojtas, Przyszowa Szarówki; (2007-03-22)
Rozbudowa remizy OSP w Wilkowisku &#8211; etap II (parter, poddasze, dach). (2007-03-19)
BUDOWA WODOCIĄGU GMINNEGO W SŁOPNICACH III ETAP (2007-03-22)
Budowa przewiązki z robotami budowlanymi w celu zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego na bibliotekę &#8211; przy Szkole Podstawowej w Stroniu Gmina Łukowica Kod CPV 45214200-2 (2007-02-28)
Usługi geodezyjne na terenie Gminy Jodłownik. (2007-02-26)
Usługi transportowe na terenie Gminy Jodłownik. (2007-02-22)
Wykonanie robót ziemnych na terenie Gminy Jodłownik. (2007-02-22)
Wykonanie robót remontowych w budynku Urzędu Gminy Słopnice (2007-02-19)
Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie 2006/2007 roku. (2006-12-20)
Usługi opiekuńcze na terenie Gminy Jodłownik. (2006-12-18)
Kompleksowe zimowe utrzymanie drogi gminnej "Jaworzna - Mordarka" w sezonie zimowym 2006/2007 (2006-11-03)
Kompleksowe zimowe utrzymanie drogi gminnej Laskowa - Rozpite w sezonie zimowym 2006/2007 (2006-11-03)
Kompleksowe zimowe utrzymanie drogi gminnej "Laskowa - Rozdziele" (Lipniczka) w sezonie zimowym 2006/2007 (2006-11-03)
Kompleksowe zimowe utrzymanie drogi gminnej "Kamionka Mała - Rozdziele " (Nagórze) w sezonie zimowym 2006/2007 (2006-11-03)
Kompleksowe zimowe utrzymanie drogi gminnej "Krosna - Strzeszyce- Żmiąca" w sezonie zimowy 2006/2007 (2006-11-03)
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE GMINY SŁOPNICE (2006-10-27)
Remont dróg gminnych w Gminie Łukowica, we wsiach: Jadamwola i Łukowica (infrastruktura towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu) Kod CPV 45.23.31.20-6 (2006-10-20)
Remont dróg gminnych w Gminie Łukowica, we wsiach: Młyńczyska i Przyszowa (infrastruktura towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu) Kod CPV 45.23.31.20-6 (2006-10-20)
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA OPRACOWANIE PROJEKTU TECHNICZNO-WYKONAWCZEGO SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA GMINY SŁOPNICE NA POTRZEBY GMINY SŁOPNICE (2006-10-19)
Remont dróg gminnych w Gminie Łukowica (infrastruktura towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu) Kod CPV 45.23.31.20-6 (2006-10-11)
Wymiana konstrukcji i pokrycia dachu na obiekcie - obora podworska w Łukowicy (2006-09-29)
REMONT NAWIERZCHNI ŻWIROWYCH NA DROGACH WEWNĘTRZNYCH W SŁOPNICACH (2006-09-28)
UDZIELENIE I OBSŁUGĘ KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 1.000.000 ZŁOTYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA &#8222;BUDOWA WODOCIĄGU GMINNEGO W SŁOPNICACH&#8221;. (2006-10-05)
WYKONANIE OŚWIETLENIA DROGOWEGO W SŁOPNICACH (2006-09-15)
BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO PRZY ZESPOLE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA IM. J. PAWŁA II W SŁOPNICACH (2006-09-14)
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego inwestycyjnego w wysokości 770.409 zł (2006-09-14)
Przebudowa drogi rolniczej "WALIGÓRÓWKA" w miejscowości Sechna (2006-09-14)
Przebudowa drogi gminnej Jastrzębie-Młyńczyska-Roztoka Gmina Łukowica (infrastruktura towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu) (2006-09-07)
Udzielenie i obsługa złotówkowego kredytu długoterminowego w kwocie 328.000 złotych na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach gminy. (2006-09-14)
Przebudowa drogi gminnej do Orkanówki w Niedźwiedziu (2006-08-29)
Dostawa i montaż stacji uzdatniania wody dla sieci wodociągowej w Jodłowniku. (2006-09-28)
Remont budynku Szkoły Podstawowej w Jaworznej (2006-08-16)
Remont drogi osiedlowej Młyńczyska-Roztoka-Jeżowa Woda Gmina Łukowica (infrastruktura towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu) (2006-08-11)
Przebudowa drogi rolniczej Przyszowa -Wysokie Gmina Łukowica (2006-08-11)
Odbudowa drogi "Kaleń" w miejscowości Kobyłczyna (2006-08-16)
Odbudowa po powodzi drogi "Danielówka- Gąsiorki" w miejscowości Laskowa (2006-08-16)
Odbudowa po powodzi drogi "Jonikówka - Łaziska" w miejscowości Krosna (2006-08-16)
Odbudowa po powodzi drogi "Nad Karczmą" w miejscowości Krosna (2006-08-16)
Odbudowa po powodzi "Górczyno - Podsoślina" w miejscowości Kamionka Mała (2006-08-16)
Odbudowa po powodzi drogi "Rozpite- Dzioł" (Do Cichoniów) w miejscowości Laskowa (2006-08-16)
Wykonanie robót bduowlanych - budynek wielofunkcyjny w miejscowości Ujanowice (2006-08-10)
Odbudowa po powodzi drogi Pogorzany - Wieniec - III etap. (2006-08-03)
DOWÓZ UCZNIÓW DO GIMNAZJUM W SŁOPNICACH (2006-08-01)
Stabilizacja osuwisk wraz z liwkdiacją skutków w infrastrukturze drogowej na terenie gminy Laskowa w miejscowościach Laskowa, Kamionka Mała, Krosna, Żmiąca i Sechna (2006-08-16)
ODBUDOWA DRÓG: PIECHOTÓWKA, FOLWARK W SŁOPNICACH (2006-07-26)
Dowóz dzieci i młodzieży do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Jodłownik w roku szkolnym 2006/2007. (2006-07-21)
Remont pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Łukowicy (2006-07-12)
Opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania pn. &#8220;Stabilizacja osuwiska i remont infrastruktury w Kostrzy&#8221;, KDO 1 (nr 12/07/042/2). (2006-07-13)
Opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania pn. &#8220;Stabilizacja osuwiska i odbudowa drogi w Szyku&#8221;, KDO 1 i 2 (nr 12/07/042/1). (2006-07-13)
Regularny przewóz młodzieży do Gimnazjum w Łukowicy i Zespołu Szkół w Przyszowej (2006-07-11)
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych na terenie gminy Laskowa (2006-06-30)
Wykonanie remontu nawierzchni żwirowych na drogach wewnętrznych w Słopnicach (2006-06-26)
Remont dróg osiedlowych we wsi Łukowica Gmina Łukowica (2006-06-26)
Remont dróg osiedlowych we wsi Młyńczyska Gmina Łukowica (2006-06-26)
Remont dróg osiedlowych we wsi Jadamwola Gmina Łukowica (2006-06-26)
Remont dróg osiedlowych we wsi Stronie Gmina Łukowica (2006-06-26)
Remont dróg osiedlowych we wsi Przyszowa Gmina Łukowica (2006-06-26)
Regularny przewóz młodzieży do Gimnazjum w Łukowicy i Zespołu Szkół w Przyszowej (2006-06-26)
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu (2006-06-20)
Przebudowa dróg wewnętrznych w Gminie Słopnice (2006-07-12)
Zakup samochodu pożarniczego dla potrzeb OSP Laskowa (2006-06-12)
Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu uczniów do Zespołu Szkół w Laskowej i Ujanowicach (2006-06-09)
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w łącznej wysokości 525.834 zł na termomodernizację budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Jodłownik. (2006-06-06)
Udzielenie i obsługa złotówkowego kredytu długoterminowego w kwocie 1 659 868 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych (2006-06-30)
Zakup paliwa opałowego lekkiego wraz z dostawą (2006-06-20)
ODBUDOWA PO POWODZI DROGI GMINNEJ <<JAWORZNA - MORDARKA>> w m. JAWORZNA (2006-05-15)
MONTAŻ BARIER OCHRONNYCH PRZY DROGACH GMINNYCH (2006-05-15)
Usługi transportowe. (2006-05-05)
Rozbudowa remizy OSP w Wilkowisku - etap I /fundamenty, ściany przyziemia/. (2006-04-28)
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w Jodłowniku i stacją uzdatniania wody. (2006-05-16)
WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA DROGACH GMINNYCH (2006-04-10)
Docieplenie budynku administracyjnego Urzędu Gminy wraz z robotami towarzyszącymi (2006-04-19)
Remont dróg gminnych i osiedlowych (infrastruktura towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu) oraz placów w gminie Łukowica (2006-05-04)
ZAKUP SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO ŚREDNIEGO (2006-03-24)
modernizacja kotłowni węglowej na gazową kondensacyjną w budynku Urzędu Gminy w Jodłowniku. (2006-03-06)
rozbudowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w gminie Laskowa (2006-03-09)
Wynajem lokalu użytkowego położonego w budynku starej Szkoły Podstawowej w Szyku. (2006-02-14)
Modernizacja kotłowni węglowej na gazową kondensacyjną w budynku Urzędu Gminy w Jodłowniku. (2006-02-06)
Dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb SPZOZ Laskowa - autoklaw (2006-01-18)
Dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb SP ZOZ Laskowa - elektrokardiograf (2006-01-18)
Dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb SP ZOZ Laskowa - ultrasonograf (2006-01-18)
REMONT DRÓG WEWNĘTRZNYCH: ZA WODĄ, PIECHOTY, ORAZ WYKONANIE ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH W SŁOPNICACH (2004-08-09)
Wykonywanie usług w zakresie wywozu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych stałych z terenu Gminy Jodłownik. (2006-01-04)
Przebudowa i remont budynku Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu (2005-12-29)
Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Łukowicy z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych (2005-12-27)
Modernizacja kotłowni węglowej na gazową w budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasnem Lasocicach. (2005-12-12)
Modernizacja kotłowni węglowej na gazową kondensacyjną w budynku Urzędu Gminy w Jodłowniku. (2005-12-12)
Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie 2006. (2005-12-09)
&#8222;UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU INWESTYCYJNEGO w kwocie 497.738 zł (2005-11-23)
UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO w kwocie 310.215 zł (2005-11-23)
Ocieplenie ścian zewnętrznych i stropów oraz wymiana stolarki zewnętrznej w budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczyrzycu. (2005-11-30)
Ocieplenie ścian zewnętrznych i stropów oraz wymiana stolarki zewnętrznej w budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogorzanach. (2005-11-30)
Ocieplenie ścian zewnętrznych i stropów oraz wymiana stolarki zewnętrznej w budynku Remizy Ochotniczej Staraży Pożarnej w Krasnem Lasocicach. (2005-11-30)
Ocieplenie ścian zewnętrznych i stropów oraz wymiana stolarki zewnętrznej w budynku Urzędu Gminy w Jodłowniku. (2005-11-30)
Kompleksowe zimowe utrzymanie drogi gminnej "Laskowa - Rozdziele" (Lipniczka) (2005-10-28)
Kompleksowe zimowe utrzymanie drogi gminnej "Jaworzna - Mordarka" (2005-10-28)
Kompleksowe zimowe utrzymanie drogi gminnej "Kamionka Mała - Rozdziele" (Nagórze) (2005-10-28)
Kompleksowe zimowe utrzymanie drogi gminnej "Krosna - Strzeszyce - Żmiąca" (2005-10-28)
Modernizacja kotłowni węglowej na gazową i modernizacja instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Górze Św. Jana. (2005-11-18)
ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO w kwocie 113.654 zł (2005-10-21)
Ocieplenie ścian zewnętrznych i stropów oraz wymiana stolarki zewnętrznej w budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogorzanach (2005-10-24)
Ocieplenie ścian zewnętrznych i stropów oraz wymiana stolarki zewnętrznej w budynku Szkoły Podstawowej w Słupi (2005-10-24)
Ocieplenie ścian zewnętrznych i stropów oraz wymiana stolarki zewnętrznej w budynku Szkoły Podstawowej w Górze Św. Jana (2005-10-24)
Odbudowa infrastruktury drogowej w Gminie Łukowica , we wsi Przyszowa i Roztoka (2005-10-18)
Ocieplenie ścian zewnętrznych i stropów oraz wymiana stolarki zewnętrznej w budynku remizy OSP w Krasnem Lasocicach (2005-10-21)
Ocieplenie ścian zewnętrznych i stropów oraz wymiana stolarki zewnętrznej w budynku Remizy OSP w Jodłowniku (2005-10-21)
Ocieplenie ścian zewnętrznych i stropów oraz wymiana stolarki zewnętrznej w budynku Urzędu Gminy w Jodłowniku. (2005-11-15)
Budowa kolektora gruntowego z pompą ciepła oraz wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jodłowniku. (2005-11-15)
Budowa kolektora gruntowego z pompą ciepła oraz wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy w Jodłowniku. (2005-11-15)
Rozbudowa budynku i placów dla potrrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Laskowej (2005-10-31)
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przyszowej- Gmina Łukowica (2005-09-23)
PRZEBUDOWA DRÓG "BIAŁONOGA", "PORĘBÓWKA", "KOWALÓWKA-GARCARZÓWKA", "KWAŚNIAKÓWKA", "SROKÓWKA" W SŁOPNICACH (2005-09-26)
Wymiana stolarki okiennej na PCV w Szkole Podstawowej w Jastrzębiu- Gmina Łukowica (2005-09-22)
Remont budynku wielofunkcyjnego z przystosowaniem na świetlicę wiejską wraz z doposażeniem w miejscowości Ujanowice (2005-09-19)
Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w miejscowości Laskowa (2005-10-11)
Odnowa centrów wsi w Gminie ŁUKOWICA- wieś Łukowica i Przyszowa (2005-10-24)
Odbudowa drogi "Dębina" w miejscowości Kamionka Mała (2005-08-29)
Przebudowa drogi rolniczej "Wilczkówka - Góry" w miejscowości Laskowa (2005-08-29)
Przebudowa drogi rolniczej "Zagroda" w miejscowości Krosna (2005-08-29)
Odbudowa po powodzi drogi Szyk - Zimna - Woda (2005-08-25)
Odbudowa po powodzi drogi Pogorzany - Wieniec (2005-08-25)
Odbudowa po powodzi drogi Słupia - Figura - Szkoła (2005-08-25)
Usługi przewozowe dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2005/2006. (2005-08-12)
Przebudowa dróg w Gminie ŁUKOWICA: drogi gminnej Przyszowa;Zagórze dł. 750mb, drogi osiedlowej Roztoka w kier. Franczyk dł. 250 mb (2005-07-14)
Remont drogi "Michalakówka" w miejscowości Laskowa; (2005-06-30)
Usługi transportowe. (2005-07-01)
Odbudowa drogi "Łęg" w miejscowościach Laskowa i Jaworzna (2005-06-16)
Dokończenie stanu surowego remizy OSP w Szyku - poddasze i dach. (2005-05-27)
Przebudowa drogi rolniczej "Orzełkówka" w miejscowości Kamionka Mała (2005-05-11)
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy wodociągu wraz z zbiornikiem wyrównawczym w Jodłowniku II etap oraz rozbudowy kanalizacji sanitarnej. (2005-04-21)
Odbudowa infrastruktury drogowej w Gminie Łukowica (2005-04-18)
Budowa infrastruktury turystyczno-uzdrowiskowej w Szczawie -deptak pieszy (2005-05-05)
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łukowicy (2005-03-11)
STABILIZACJA OSUWISK WRAZ Z LIKWIDACJĄ SKUTKÓW W INFRASTRUKTURZE DROGOWEJ NA TERENIE GMINY LASKOWA W MIEJSCOWOŚCIACH LASKOWA, KAMIONKA MAŁA, KROSNA, ŻMIĄCA I SECHNA (2005-03-10)
Koncepcja techniczna i ogólne studium wykonalności gospodarki ściekowej. (2005-03-01)
Usługi opiekuńcze na terenie Gminy Jodłownik. (2005-01-24)
Dokończenie stanu surowego remizy OSP w Szyku &#8211; poddasze i dach. (2004-11-19)
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Laskowa (2004-12-07)
Kompleksowe zimowe utrzymanie drogi gminnej "Laskowa - Rozdziele (Lipniczka)" (2004-10-29)
Kompleksowe zimowe utrzymanie drogi gminnej "Laskowa - Rozpite" (2004-10-29)
Kompleksowe zimowe utrzymanie drogi gminnej "Jaworzna - Mordarka" (2004-10-29)
Kompleksowe zimowe utrzymanie drogi gminnej "Kamionka Mała - Rozdziele" (Nagórze) (2004-10-29)
Kompleksowe zimowe utrzymanie drogi gminnej "Krosna - Żmiąca - Strzeszyce" (2004-10-29)
Najem lokalu użytkowego o powierzchni 155 m2 (2004-11-19)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZIMOWE UTRZYMANIE GRÓG W GMINIE SŁOPNICE (2004-10-25)
Usługi geodezyjne na terenie Gminy Jodłownik. (2004-11-05)
Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie 2004/2005. (2004-10-20)
ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH W ZAKRESIE DOWOZU UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ W LASKOWEJ I UJANOWICACH (2004-09-27)
Udzielenie i obsluga kredytu długotermoinowego inwestycjnego w wysokości 353.800 zł (2004-09-23)
Dostawa opału do obiektów komunalnych i Ośrodków Zdrowia nadzorowanych przez Gminę Jodłownik w sezonie grzewczym 2004/2005. (2004-09-27)
REMONT I MODERNIZACJA BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W LASKOWA - LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH (2004-08-27)
DOWÓZ MŁODZIEŻY DO GIMNAZJÓW W GMINIE KAMIENICA (2004-08-30)
DOWÓZ UCZNIÓW DO GIMNAZJUM W SŁOPNICACH (2004-08-18)
Adaptacja pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół dla potrzeb Samorządowego Przedszkola w Ujanowicach (2004-08-25)
Usługi przewozowe dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2004/2005. (2004-08-16)
Remont budynku Szkoły Podstawowej - Mstów (2004-08-18)
REMONT DACHU NA BUDYNKU DOMU NAUCZYCIELA W MIEJSCOWOŚCI KAMIONKA MAŁA (2004-07-27)
Adaptacja pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół dla potrzeb Samorządowego Przedszkola (2004-07-27)
REMONT DACHU NA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ŻMIĄCA (2004-07-27)
Regularny Przewóz młodzieży do Gimnazjum w Łukowicy i Zespołu Szkół w Przyszowej (2004-07-30)
Remont dróg rolniczych w gminie Kamienica (2004-08-03)
PRZEBUDOWA CHODNIKA W SZCZAWIE PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ 968 (2004-07-20)
DOWÓZ MŁODZIEŻY DO GIMNAZJÓW W GMINIE KAMIENICA (2004-07-14)
BUDOWA CHODNIKÓW W KAMIENICY DOLNEJ I W SZCZAWIE PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 968 (2004-08-19)
Usługi transportowe. (2004-07-01)
Remont drogi "Chałpiska k. Augustyna" w miejscowości Jaworzna (2004-05-06)
Remont drogi "Oborzyska" w miejscowości Kamionka Mała (2004-05-06)
Modernizacja kotłowni w budynku Niepublicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej (2004-05-06)
Elewacja segmentu kuchni w SP Nr 1 Szczawa (2004-04-29)
Odbudowa infrastruktury drogowej w Gminie Łukowica we wsiach: Młyńczyska, Świdnik, Owieczka, Łukowica. (2004-04-30)
Odbudowa infrastruktury drogowej w Gminie Łukowica we wsi Stronie (2004-04-30)
ADMINISTROWANIE, BIEŻĄCE UTRZYMANIE I EKSPLOATACJA WODOCIĄGU WIEJSKIEGO "UJANOWICE - KOBYŁCZYNA" (2004-04-19)
Zmiana pokrycia dachowego na budynku Urzędu Gminy w Laskowej (2004-04-08)
Usługi transportowe i praca sprzętem ciężkim na terenie gminy Łukowica w miejscowościach: Łukowica, Jastrzębie, Jadamwola, Świdnik, Owieczka, Roztoka (2004-03-24)
Usługi transportowe i praca sprzętem ciężkim (2004-03-24)
Wykonanie zaplecza szatniowego w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Szczyrzycu. (2004-01-04)
BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU GMINY LASKOWA (2004-03-23)
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę krytej pływalni przy Gimnazjum w Łukowic (2004-03-15)
Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę na okres 20 lat działki ew. nr 728 położonej w m. Laskowa (2004-03-23)
Wynajem nieruchomości stanowiących własnośc komunalną Gminy (2004-03-23)
Remont pomieszczeń na piętrze Gimnazjum w Szczyrzycu (2004-01-12)
WYWÓZ STAŁYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH (2003-12-30)
Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica (2003-12-15)
Roboty wykończeniowe- posadzki SP nr1 i Gimnazjum w Szczawie (2003-11-13)
GMINA SŁOPNICE REPREZENTOWANA PRZEZ WÓJTA GMINY OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W GMINIE SŁOPNICE. (2003-10-31)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZEBUDOWĘ PODDASZA NA CELE BIUROWE W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU URZĘDU GMINY W SŁOPNICACH. (2003-11-07)
Kompleksowe zimowe utrzymanie drogi gminnej Laskowa - Rozpite (2003-10-15)
Kompleksowe zimowe utrzymanie drogi gminnej Laskowa - Rozdziele (Lipniczka) (2003-10-15)
Kompleksowe zimowe utrzymanie drogi gminnej Jaworzna - Mordarka (2003-10-15)
Kompleksowe zimowe utrzymanie drogi gminnej Kamionka Mała - Rozdziele (Nagórze) (2003-10-15)
Kompleksowe zimowe utrzymanie drogi gminnej Krosna - Żmiąca - Strzeszyce (2003-10-15)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZEBUDOWĘ PODDASZA NA CELE BIUROWE W ISTNIEJĽCYM BUDYNKU URZĘDU GMINY W SŁOPNICACH (2003-10-10)
dzierżawa działek ew. nr 816 i 819 (2003-10-17)
dzierżawa działki ew. nr 728 (2003-10-17)
REMONT DROGI "ŁAGOSZÓWKA - PRZYCZKI" (2003-09-17)
WYKONANIE OPERATU UZDROWISKOWEGO DLA MIEJSCOWOŚCI SZCZAWA (2003-09-18)
REMONT DROGI "JONIKÓWKA - ŁAZISKA" W MIEJSCOWOŚCI KROSNA (2003-08-29)
MODERNIZACJA DACHU BUDYNKU KOMUNALNEGO LECZNICY (2003-09-02)
BUDOWA WIEJSKIEGO DOMU KULTURY Z FUNKCJĄ OSP W Zalesiu (2003-08-28)
Sprzedaż i dostawę materiałów budowlanych do Budowy Wiejskiego Domu Kultury z funkcją OSP z Zalesiu i modernizacji dachu &#8222;Lecznicy&#8221; w Kamienicy (2003-08-21)
ODBUDOWA PO POWODZI MOSTKU DO OSIEDLA "STRYCZKÓWKA" W LASKOWEJ (2003-08-21)
WYKONANIE OPERATU UZDROWISKOWEGO DLA MIEJSCOWŚCI SZCZAWA (2003-08-20)
nauczanie języka angielskiego w placówkach oświatowych na terenie gminy Laskowa (2003-08-13)
&#8222;DOWÓZ MŁODZIEŻY DO GIMNAZJÓW W GMINIE KAMIENICA&#8221; (2003-08-12)
Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu uczniów do zespołu szkół w Laskowej i Ujanowicach (2003-08-05)
PRZETARGNIEOGRANICZONY NA WYPOSAŻENIE PRZEDSZKOLA GMINNEGO W GMINIE SŁOPNICE (2003-08-04)
PZRETARG NA WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH, POLEGAJĽCYCH NA WYMIANIE PIECÓW WĘGLOWYCH NA GAZOWE WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĽCYMI W KOTŁOWNI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W SŁOPNICACH (2003-07-24)
WYKONANIE CHODNIKA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ OD URZĘDU GMINY W STRONĘ PRZYSTANKU PKS SLOPNICE DOLNE W SŁOPNICACH (2003-06-30)
BUDOWA NOWYCH PUNKTÓW ŚWIETLNYCH PRZY DRODZE POWIATOWEJ "MŁYNNE - UJANOWICE" (2003-06-25)
PRYZGOTOWANIE I WYDAWANIE POSIŁKÓW W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJUM I PRZEDSZKOLU SAMORZĽDOWYM (2003-07-18)
PROWADZENIE SKLEPIKU SZKOLNEGO W GIMNAZJUM W SŁOPNICACH (2003-06-16)
Dokończenie Gimnazjum w Szczawie &#8211; adaptacja kuchni (2003-06-26)
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Laskowa (2003-06-23)
na wynajem na okres 20 lat nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Laskowa z przeznaczeniem pod działalność turystyczno &#8211; wypoczynkową (2003-06-23)
przetarg pisemny nieograniczony dzierżawę na okres 20 lat działki ew. nr 728 o pow. 2, 99 ha położoną w Laskowej (2003-06-23)
ODBUDOWA PO POWODZI DROGI GMINNEJ "KALEŃ" W MIEJSCOWOŚCI KOBYŁCZYNA (2003-05-07)
ODBUDOWA PO POWODZI DROGI GMINNEJ "ZABRZE" W MIEJSCOWOŚCI SECHNA (2003-05-07)
WYBÓR BANKU PROWADZĄCEGO OBSŁUGĘ BANKOWĄ BUDŻETU GMINY KAMIENICA (2003-05-20)
REMONT PRZEPUSTU W CIĄGU DROGI GMINNEJ "STRZESZYCE - LASKOWA" (BANIAKI) W MIEJSCOWOŚCI STRZESZYCE (2003-04-23)
ODBUDOWA PO POWODZI DROGI GMINNEJ "DO KOPCIÓW I WILCZKÓW" W MIEJSCOWOŚCI LASKOWA (2003-04-23)
ODBUDOWA PO POWODZI DROGI GMINNEJ "PRZYLASKI" W SECHNEJ (2003-04-23)
wykonanie projektu rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Ujanowice wraz z budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Strzeszyce i Ujanowice (2003-04-24)
OBSŁUGA BANKOWA GMINY SŁOPNICE (2003-04-10)
MODERNIZACJA KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAWORZNEJ (2003-04-04)
Zaproszenia do składania ofert w trybie zapytania o cenę na dostawę materiałów biurowych dla UG (2003-02-28)
Zaproszenie do składania ofert w trybie zapytania o cenę (2002-02-27)
DOWÓZ UCZNIÓW Z TERENU GMINY NIEDŹWIEDŹ DO GIMNAZJ (2002-12-20)
USŁUGI TRANSPORTOWE, ROBOTY ZIEMNE I ODŚNIEŻANIE (2002-12-20)
WYWÓZ STAŁYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z GMINY KAMIENIC (2002-12-17)
Odbudowa zabezpieczenia osiedla Łęg i.... (2002-12-09)
DOSTAWA WĘGLA I KOKSU DLA SZKÓŁ I BUDYNKÓW KOMUNAL (2002-12-12)
DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO w ilości ok. 200 (2002-12-10)


Przetargi z UZP:

usuwanie odpadów komunalnych stałych z terenu gminy Dobra w roku 2004.(PKWiU: 90.00.2) (2004-09-01)
udzielenie kredytu termomodernizacyjnego dla Gminy Jodłownik w wysokości 803 853 złotych.(PKWiU: 65.12.1) (2003-12-23)
wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych do Starostwa Powiatowego w Limanowej w roku 2004.(PKWiU: 28.75.2) (2003-12-22)
wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych stałych z terenu Gminy Jodłownik.(PKWiU: 90.00.2) (2003-12-17)
roboty budowlane przy budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w obrębie Strefy aktywności Gospodarczej w Limanowej przy ul. Fabrycznej 1. (2003-12-11)
zakup paliwa opałowego lekkiego wraz z dostawą.(PKWiU: 23.20.1) (2003-12-08)
dowóz dzieci do szkół na terenie gm. Limanowa (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 5).(PKWiU: 60.23.1) (2003-12-08)
odbudowę po powodzi dróg "Garcarzówka" "Kulpówka" "Pożogi" w Słopnicach.(PKWiU: 45.23.1) (2003-12-05)
budowę boisk sportowych wraz z infrastrukturą przy szkole w Skawie.(PKWiU: 45.23.2) (2003-11-09)
budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 968 w Mszanie Górnej o dług. 972 m.b. na odcinku km 9+51410-km 10+486.(PKWiU: 45.21.6) (2003-11-09)
wykonanie kotłowni gazowej dla budynku nowowybudowanej szkoły podstawowej w Kasinie Wielkiej.(PKWiU: 45.33.3) (2003-10-30)
wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej modernizacji instalacji c.o. modernizacja kotłowni c.o.(wymiana kotła c.o. na kotły kondensacyjne z osprzętem i automatyką) montaż układu solarnego w budynku szkoły podstawowej nr 2 w Mszanie Górnej.(PKWiU: 45.22.2) (2003-10-29)
budowę gimnazjum wraz z salą gimnastyczną w miejscowości Dobra.(PKWiU: 45.21.1) (2003-10-28)
opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowica.(PKWiU: 74.20.5) (2003-10-27)
dostawy leków wyszczególnionych w 27 pakietach asortymentowo - cenowych (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 27).(PKWiU: 24.42.1) (2003-10-24)
zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Limanowa (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 7).(PKWiU: 93.05.1) (2003-10-21)
remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Starej Wsi I. (2003-10-21)
wykonanie robót budowlanych wykończeniowych wewnętrznych i instalacyjnych dla rozbudowy i adaptacji szkoły podstawowej na cele gimnazjum - budynek A w Rabie Niżnej. (2003-10-20)
ocieplenie ścian zewnętrznych i ocieplenie stropu oraz wymiana zewnętrznej stolarki w Szkole Podstawowej w Krasnem Lasocicach.(PKWiU: 45.42.1) (2003-10-15)
budowę kolektora gruntowego z pompą ciepła oraz wymiana instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Krasnem Lasocicach.(PKWiU: 45.33.1) (2003-10-15)
kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Powiecie Limanowskim w sezonie 2003/2004 (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 10).(PKWiU: 90.00.3) (2003-10-14)
roboty budowlane przy remoncie dróg powiatowych w Powiecie Limanowskim - remont nawierzchni ustawianie barier sprężystych oraz renowacja i zabezpieczenie rowów (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 1). (2003-10-14)
wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Łostówce. Zakres robót obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi gr.10 cm oraz docieplenie stropu poddasza. (2003-10-14)
ocieplenie ścian zewnętrznych i stropów oraz wymiana stolarki zewnętrznej w budynku Gimnazjum w Jodłowniku.(PKWiU: 45.42.1) (2003-10-14)
udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego inwestycyjnego w wysokości 680.000 złotych.(PKWiU: 65.12.1) (2003-10-10)
docieplenie ścian zewnętrznych i stropu oraz wymianę stolarki zewnętrznej w Szkole Podstawowej w Szczyrzycu.(PKWiU: 45.42.1) (2003-10-10)
remont dachów budynków szkół podstawowych w Starej Wsi I i Pisarzowej. (2003-10-09)
wykonanie prac z zakresu pozyskiwania drewna ochrony przyrodniczych i kulturowych zasobów ekosystemów leśnych i nieleśnych dzialalności edukacyjnej i turystycznego udostepniania oraz prac gospodarczych na obszarze Obwodów Ochronnych Gorczańskiego Parku Narodowego: Turbacz Suchora Kudłoń Jaworzyna Kiczora i Dwór (2003-10-03)
wykonanie ocieplenia ścian wymiana stolarki okiennej i drzwiowej modernizacją c.o. i c.u.w. montaż kolektorów słonecznych w budynku administracyjnym urzędu gminy Mszana Dolna przy ul. Spadochroniarzy 6. (2003-09-30)
udzielenie i obsługę kredytu termomodernizacyjnego.(PKWiU: 65.22.1) (2003-09-29)
DOSTAWĘ WĘGLA I KOKSU DLA SZKÓŁ I BUDYNKÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY KAMIENICA w zakresie: (2003-09-29)
roboty budowlane przy remoncie dróg powiatowych 25 226 Zamieście - Słopnice - Zalesie oraz 25 227 Słopnice - Chyszówki. (2003-09-23)
ocieplenie ścian i stropów w Limanowskim Domu Kultury. (2003-09-22)
rekonstrukcję rowów melioracyjnych w miejscowości Laskowa - etap II.(PKWiU: 45.11.2) (2003-09-22)
ocieplenie ścian zewnętrznych budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Limanowej. (2003-09-17)
zakup samochodów: osobowo-terenowych i osobowo-towarowego (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 34.10.2) (2003-09-16)
docieplenie ścian zewnętrznych i stropu oraz wymiana stolarki zewnętrznej w Szkole Podstawowej w Szyku.(PKWiU: 45.42.1) (2003-09-10)
docieplenie ścian zewnętrznych i stropu oraz wymianę stolarki zewnętrznej w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wilkowisku.(PKWiU: 45.42.1) (2003-09-10)
roboty budowlane przy modernizacji Domu Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej. (2003-09-09)
budowę wodociągu w rejonie ulicy Biedronia Lipowej i Owocowej w Limanowej. (2003-09-07)
rekonstrukcję rowu melioracyjnego w Łukowicy.(PKWiU: 45.24.1) (2003-09-05)
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. "Systemy gospodarki ściekowej dla zlewni miejscowości Skawa gm. Raba Wyżna.(PKWiU: 74.20.36) (2003-08-28)
wykonanie ocieplenia ścian Limanowskiego Domu Kultury. (2003-08-21)
wykonanie odbudowy drogi do osiedla Dawce we wsi Mszana Górna w zakresie wykonania odwodnienia pwykonania przepustów przebudowy tłoczniowej i nawierzchni mineralno-asfaltowej.(PKWiU: 45.23.A) (2003-08-20)
wykonanie ocieplenia ścian Miejskiej Biblioteki Publicznej w Limanowej. (2003-08-20)
odbudowę po powodzi przepustu w ul. Łokietka w Limanowej. (2003-08-18)
roboty budowlane przy modernizacji dróg powiatowych w Powiecie Limanowskim w roku 2003 wraz z usuwaniem skutków powodzi (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 7). (2003-08-18)
rekonstrukcję rowu melioracyjnego w miejscowości Laskowa - II etap.(PKWiU: 45.11.2) (2003-08-18)
oDBUDOWA DRÓG GMINYCH W GMINIE KAMIENICA.(PKWiU: 45.23.1 PN: 9001 lub 9002) (2003-08-14)
budowę sieci wodociągowej do osiedla Nad Torem w Limanowej.(PKWiU: 45.21.4) (2003-08-10)
bUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W UJANOWICACH.(PKWiU: 45.21.1) (2003-07-31)
wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych i stropu nad ostatnią kondygnacją w budynku Zespołu Szkół Samorządowych nr 3 w Limanowej. (2003-07-25)
wykonanie górnej warstwy podbudowy wraz z nawierzchnią asfaltową na drogach w gminie Słopnice.(PKWiU: 45.23.1) (2003-07-25)
zakup samochodów: osobowo-terenowych i osobowo-towarowego (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 34.10.2) (2003-07-24)
wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych i stropu nad ostatnią kondygnacją w budynku Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Limanowej. (2003-07-24)
wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych i stropu nad ostatnią kondygnacją budynku Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 w Limanowej. (2003-07-23)
modernizację wraz z rozbudową leśniczówki w Obwodzie Ochronnym Kiczora Gorczańskiego Parku Narodowego.(PKWiU: 45.21.11) (2003-07-22)
opracowanie projektów modernizacji dróg powiatowych należących do powiatu limanowskiego (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 4).(PKWiU: 74.20.1) (2003-07-21)
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w Limanowskim Domu Kultury w Limanowej. (2003-07-21)
przygotowywanie i wydawanie posiłków w szkołach podstawowych w Gimnazjum i w Przedszkolu samorządowym w Słopnicach.(PKWiU: 55.52.1) (2003-07-18)
dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku wykazane w 12 pakietach asortymentowych:1/ Sprzęt ogólnomedyczny 2/ Odsysanie i drenaż 3/Laboratorium 4/Kaniule dożylne 5/Igły iniekcyjne 6/Urologia 7/Anestezjologia i intensywna terapia 8/Materiały do elektromedycyny 9/Materiały do sterylizacji 10/Rękawice chirurgiczne i higieniczne 11/ Strzykawki i przyrządy do przetoczeń 12/Sztuczna wentylacja (2003-07-14)
rozbudowę strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej.(PKWiU: 45.21.1) (2003-07-14)
przebudowę poddasza na cele biurowe w istniejącym budynku Urzędu Gminy w Słopnicach.(PKWiU: 45.21.1) (2003-07-11)
odbudowę po powodzi drogi gminnej Porąbka-Stróża w msc. Porąbka (2003-07-05)
dostawy leków wyszczególnionych w 22 pakietach asortymentowych (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 22).(PKWiU: 24.42.1) (2003-07-04)
dostawy materiałów opatrunkowych (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 7).(PKWiU: 17.54.3) (2003-07-03)
bUDOWĘ SP NR 2 KAMIENICA ŚCIANY STROP PODDASZE DACH.(PKWiU: 45.21.1 PN: 9001 lub 9002) (2003-06-30)
udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na modernizację dróg powiatowych w 2003 r.(PKWiU: 65.12.1) (2003-06-30)
dOWÓZ MŁODZIEŻY DO GIMNAZJÓW W GMINIE KAMIENICA.(PKWiU: 60.21.4) (2003-06-25)
zakup paliwa opałowego lekkiego wraz z dostawą.(PKWiU: 23.20.1) (2003-06-23)
wykonanie instalacji wodnokan. gazu c.o. w nowo wybudowanym obiekcie Szkoły Podstawowej we wsi Kasina Wielka. (2003-06-23)
modernizację oświetlenia drogowego. (2003-06-23)
roboty budowlane przy remoncie mostu na potoku Stradomka w Pogorzanach w c.d.powiatowej 25 208 Dobra - Raciechowice. (2003-06-20)
wymianę stolarki okiennej w Zespole Szkół Samorządowych nr 3 w Limanowej. (2003-06-18)
wykonanie dobudowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kasince Małej wraz z robotami instalacyjnymi i wykończeniem. (2003-06-16)
dostawy erytropoetyny wyszczególnionych w dwóch grupach asortymentowych (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 24.42.1) (2003-06-16)
termomodernizację starego budynku Szkoły Podstawowej w Rabie Niżnej. Zakres robót obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi gr.10 cm w ilości 1237286 m2 oraz docieplenie stropu w ilości 623 m2. (2003-06-10)
odbudowę ujęcia wody na potoku Chochołowskim w Podłopieniu. (2003-06-08)
wykonanie dobudowy sali gimnastycznej przy szkole podstawowej nr 2 w Kasince Małej wraz z robotami instalacyjnymi i wykończeniem. (2003-06-06)
budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Młyńczyskach.(PKWiU: 45.21.1) (2003-06-05)
roboty budowlane przy remoncie drogi powiatowej 25 228 Mszana Górna - Dobra - Podłopień uszkodzonej w wyniku powodzi w roku 2001. (2003-06-05)
dostawy sprzętu medycznego do hemodializ w 4 pakietach: (2003-05-29)
odnowę po powodzi kładki pieszo-jezdnej wraz z drogami dojazdowymi na potoku Słomka w Mszanie Dolnej.(PKWiU: 42.21.2) (2003-05-29)
adaptację pomieszczeń gimnazjum dla potrzeb przedszkola w Skawie kubatura 218800 m3 pow. użytkowa 428 71 m2.(PKWiU: 45.21.1) (2003-05-28)
opracowanie projektów budowlanych modernizacji dróg powiatowych na terenie powiatu limanowskiego.(PKWiU: 74.20.1) (2003-05-27)
adaptację poddasza w budynku Gimnazjum Samorządowego w Tymbarku - roboty wykończeniowe.(PKWiU: 00.00.0) (2003-05-27)
zakup samochodów osobowych (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 34.10.2) (2003-05-27)
przedłużenie zadania podstawowego - odbudowę po powodzi drogi gminnej Stronie - Zagórów c.d.(PKWiU: 45.23.1) (2003-05-23)
modernizację drogi gminnej Łukowica - Zawada.(PKWiU: 45.23.1) (2003-05-23)
przedłużenie zadania podstawowego - odbudowę po powodzi drogi gminnej Przyszowa - Górki - Siekierczyna do Roztoka "Okowaniec".(PKWiU: 45.23.1) (2003-05-23)
modernizacje wraz z rozbudową leśniczówki w Obwodzie Ochronnym Kiczora Gorczańskiego Parku Narodowego.(PKWiU: 45.21.11) (2003-05-20)
dostawy materiałów chirurgicznych szewnych.(PKWiU: 24.42.2) (2003-05-12)
udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na modernizację dróg powiatowych w 2003r.(PKWiU: 65.12.1) (2003-05-08)
budowę hali sportowej w Mordarce - wykonanie konstrukcji stalowej i pokrycia dachu. (2003-05-08)
ODBUDOWĘ DRÓG GMINNYCH W GMINIE KAMIENICA.(PKWiU: 45.25.1 PN: 9001 lub 9002) (2003-05-06)
wykonanie dróg i chodników wraz z robotami towarzyszącymi przy Szkole Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Słopnicach.(PKWiU: 45.23.1) (2003-05-06)
rekonstrukcję rowu melioracyjnego w miejscowości Laskowa.(PKWiU: 45.11.2) (2003-05-05)
docieplenie szkoły podstawowej w Rabie Wyżnej o powierzchni docieplenia około 1800 m kw.(PKWiU: 45.21.1) (2003-04-30)
wykonanie odbudowy drogi Zapotocze-Zagroda od osiedla Łabuzy we wsi Kasinka Mała. Zakres robót obejmuje wykonanie odwodnienia wykonanie podbudowy wykonanie przepustu oraz nawierzchni mineralno-asfaltowej. (2003-04-29)
odbudowę dróg gminnych w gminie Kamienica.(PKWiU: 45.23.1) (2003-04-28)
udzielenie i obsługę kredytu inwestycyjnego dla Powiatu Limanowskiego.(PKWiU: 65.12.1) (2003-04-24)
rozbudowę szkoły podstawowej o salę gimnastyczną w Sieniawie.(PKWiU: 45.21.1) (2003-04-24)
roboty budowlane wykończeniowe - Samorządowe Przedszkole w Laskowej.(PKWiU: 45.43.1) (2003-04-23)
ocieplenie ścian i stropu nad ostatnią kondygnacją budynku Żłobka Miejskiego w Limanowej. (2003-04-08)
termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Jurkowie.(PKWiU: 45.32.1) (2003-04-07)
termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Skrzydlnej.(PKWiU: 45.32.1) (2003-04-07)
termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Wilczycach.(PKWiU: 45.32.1) (2003-04-07)
termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Dobrej.(PKWiU: 45.32.1) (2003-04-07)
dostawy środków dezynfekcyjnych ujętych w 5 pakietach asortymentowych (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 5).(PKWiU: 24.20.1) (2003-03-24)
budowę kanalizacji sanitarnej - etap II kolektor E w miejscowości Dobra.(PKWiU: 45.21.6) (2003-03-20)
dostawy sprzętu medycznego do hemodializ w 8 pakietach (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 8).(PKWiU: 33.10.1) (2003-03-20)
dostawę i montaż spiralnego tomografu komputerowego.(PKWiU: 33.10.1) (2003-03-14)
roboty budowlane przy remoncie cząstkowym nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych w Powiecie Limanowskim. (2003-03-04)
wykonanie instalacji elektrycznej w wybudowanym obiekcie szkoły podstawowej we wsi Kasina Wielka. (2003-02-28)
kanalizację sanitarną Łukowicy - etap I.(PKWiU: 45.21.6) (2003-02-19)
odbudowę drogi "Chrustki - Horniki" we wsi Kasina Wielka obejmujące wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych oraz nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. (2003-02-13)
dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku wyszczególnione w 13 zadaniach. Zadanie 1 - Sprzęt ogólnomedyczny Zadanie 2 - Odsysanie i drenaż Zadanie 3 - Kaniule dożylne Zadanie 4 - Przyrządy do przetoczeń płynów infuzyjnych i krwi Zadanie 5 - Urologia Zadanie 6 - Anestezjologia i intensywna terapia Zadanie 7 - Materiały do elektromedycyny Zadanie 8 - Materiały do sterylizacji Zadanie 9 Rękawice chirurgiczne i higieniczne Zadanie 10 - Igły i strzykawki jednorazowego użytku Zadanie 11 - Sztuczna wentylacja Zadanie 12 - Opakowania na materiały skażone Zadanie nr 13 - Laboratorium (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 13).(PKWiU: 33.10.1) (2003-02-12)
dostawę instalację i uruchomienie stacjonarnego systemu monitorującego intensywnego nadzoru (2003-02-12)
budowę Szkoły Podstawowej w Półrzeczkach - roboty budowlane wykończeniowe i instalacyjne.(PKWiU: 45.41.1) (2003-02-10)
odbudowę po powodzi drogi Stronie - Zagórów.(PKWiU: 45.23.1) (2003-01-15)
odbudowę po powodzi drogi Przyszowa Górki - Siekierczyna.(PKWiU: 45.23.1) (2003-01-15)
modernizację drogi gminnej Łukowica-Zawada. (2003-01-15)
dostawy mleka i jego przetworów dla zaopatrzenia Szpitala Powiatowego w Limanowej.(PKWiU: 15.51.1) (2003-01-14)
rozszerzenie zadania podstawowego - Rekonstrukcja rowu melioracyjnego w Łukowicy.(PKWiU: 45.24.1) (2003-01-09)
dostawę hydroforni osiedlowej dla osiedla Nad Torem w Limanowej.(PKWiU: 29.12.9) (2003-01-08)
odbudowę po powodzi drogi gminnej Zabrze w miejscowości Sechna.(PKWiU: 45.23.1) (2003-01-07)
odbudowa po powodzi drogi gminnej Stańkowa - Równiczki - Kaleń.(PKWiU: 45.23.1) (2003-01-07)
roboty budowlane przy przebudowie dachu na budynu ZS nr 1 w Mszanie Dolnej. (2003-01-04)
odbudowę po powodzi drogi gminnej Przyszowa "Wądole".(PKWiU: 45.23.1) (2002-12-27)
usuwanie odpadów komunalnych stałych z terenu gminy Dobra w roku 2003.(PKWiU: 90.00.2) (2002-12-23)
odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Limanowa.(PKWiU: 90.00.2) (2002-12-19)
wykonanie nastepujących zadań: (2002-12-16)
dOSTAWĘ WĘGLA I KOKSU DLA SZKÓŁ I BUDYNKÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY KAMIENICA w zakresie: (2002-12-12)
budowę chodnika w miejscowości Raba Niżna w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator - Wadowice - Nowy Sącz - Jasło wraz z poszerzeniem pasa ruchu od strony budowanego chodnika.(PKWiU: 45.21.6) (2002-11-21)
odbudowę zabezpieczenia osiedla Łęg i oczyszczalni ścieków od strony potoku "Kamienica" PL01.12.03.01.029 ("Projekt").(PKWiU: 45.24.1 PN: 9001 lub 9002) (2002-09-12)
roboty budowlane przy wykonaniu instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej zasilającej obiekty położone w Limanowej przy ul. Fabrycznej 1. (2002-06-12)
wykonanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tymbark.(PKWiU: 00.00.0) (2002-04-12)
odbudowę po powodzi dróg gminnych na terenie gminy Laskowa.(PKWiU: 45.23.1) (2002-04-12)
udzielenie i obsługę kredytu inwestycyjnego dla Powiatu Limanowskiego w wysokości 2 045 230 zł.(PKWiU: 65.12.1) (2002-04-11)
©Wszelkie prawa zastrzeone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom